DET SOM HÄNDER I GAZA HÄNDER I MIG

Känner just nu sådan vanmakt över situationen i Gaza, Israels absolut vansinniga brutalitet och våldsamhet. Ser det från mitt sömniga kontor, hör omvärldens tystnad. Det råder akut brist på mat/medicin/sjukhusutrustning/vatten/allt som är viktigt. Det finns inga vettiga vägar ut ur Gaza, det är en sluten zon. Blir så oändligt trött på världens bortvändhet och passivitet, att denna massaker får fortsätta. De civila, barnen. Läget är absolut akut och vi som sitter på privilegierna får försöka göra någonting, åtminstone något litet. Vill demonstrera, men sitter i en skog mitt i ingenstans. Det en ändå kan göra är att ge pengar till International Solidarity Movement (som undertecknad själv varit aktivist i) eller Ship to Gaza, två fantastiskt bra organisationer som jobbar med ickevåldsaktivism och att bryta blockaden som folket i Gaza lever i varje dag. Ge en smula resurser till de som är på plats. Det kan vi göra.